Organisatie

Wiskunde
Wiskunde is één van de kernvakken van het voortgezet onderwijs. Dit is de reden dat dit als apart vak (i.c.m. rekenen) wordt aangeboden op Spinoza20first. Aan de hand van de methode Moderne Wiskunde wordt de leerstof aangeboden die aansluit bij de kerndoelen van wiskunde.
Wiskunde is een stapelvak: elk jaar wordt leerstof aangeboden en herhaald, plus een stukje extra. Een hoofdstuk wordt schriftelijk getoetst of afgesloten met een product. Er wordt ook vakoverstijgend gewerkt. Denk aan het verwerken van statistiek door de waarnemingen van je hartslag bij het domein Beweging. Of tabellen en grafieken tekenen met je bevindingen van de groei van een plant bij domein Natuur & Technologie.
In de onderbouw is er is één vaste les wiskunde per week. Hierin wordt een mavo/havo/vwo instructie gegeven: de ene keer gezamenlijk en de andere keer apart van elkaar. Verder kun je bij Daltonuren specifiek vragen stellen over wiskunde, je toets bespreken, verlengde instructie krijgen, etc.

Rekenen
In het voortgezet onderwijs wordt er nog steeds aandacht gegeven aan het rekenen. Dit kunnen kun je zelfstandig oefenen aan de hand van de digitale methode van Moderne Wiskunde. Voor leerlingen die rekenen lastig vinden worden lessen aangeboden voor extra ondersteuning.