Organisatie

Engels

“A little magic can take you a long way.”
Roald Dahl

Bij Engels op Spinoza20first dagen we je uit om in elk thema iets nieuws te leren over de wereld, de Engelse taal, de literatuur en jezelf. Dit doen we op een onderzoekende en ontwerpende wijze. We combineren hierbij kennis uit de andere domeinen, bijvoorbeeld geschiedenis en filosofie. Je laat op verschillende manieren zien wat je geleerd hebt, bijvoorbeeld door het voordragen van een eigen geschreven gedicht of rap, het schrijven van je eigen korte verhaal of essay, of het tekenen van een poster over je gelezen boek. In de opdrachten komen de daltonvaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden terug. Zo werk je samen, maar ook zelfstandig aan opdrachten, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen planning en je rol in een samenwerkingsopdracht en reflecteer je op jezelf, het groepswerk en de samenwerking.

In de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) zijn de lessen gezamenlijk, dus mavo, havo en vwo leerlingen samen. Je werkt in de groepsopdrachten samen, maar de verwerking van de opdrachten en de bijbehorende instructie is altijd op je eigen niveau. Aan de hand van een rubric kan je precies zien waar je opdracht per niveau aan moet voldoen. Je maakt ook opdrachten uit een lesmethode voor lees- en luistervaardigheid, woordenschat en grammatica. Je sluit deze opdrachten af met een toets.

Op deze pagina kan je een aantal voorbeelden zien van het werk dat leerlingen in de thema’s gemaakt hebben.