Spinoza20first krijgt een permanente huisvesting aan de H.J.E. Wenckebachweg. De nieuwbouw komt op de locatie waar een parkeergarage ten behoeve van Bijlmer Bajes heeft gestaan en maakt daarmee onderdeel uit van de nieuwe buurt het Bajes Kwartier. Bajes Kwartier moet een gemengd gebied worden met wonen, werken, cultuur en maatschappelijke voorzieningen voor alle Amsterdammers. Een buurt met een eigenzinnig karakter, dat op een aantal goed gekozen plaatsen is verbonden met het Amstelkwartier en het te ontwikkelen gebied richting de Weespertrekvaart. Een fantastische plek voor onderwijs om er onderdeel van uit te maken. Meer over DNA van het Bajes Kwartier is te vinden op de website https://www.bajeskwartier.com/.

Op dit moment ligt er voor de school een Voorlopig Ontwerp. In dit ontwerp gaat uit van een landschap welke langs de diverse onderwijsplekken en domeinen omhoog loopt. Dit landschap zorgt voor verbinding tussen begane grond en dakniveau en zorgt voor verleiding met interessante doorzichten en ruimtelijke verbindingen. Het totale gebouw heeft 3 verdiepingen en de centrale ruimte/aula zal op de eerste verdieping liggen.

Het voorlopig ontwerp wordt de komende periode uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp moet voor de zomer 2019 gereed zijn.