Ons onderwijs

Persoonlijke ontwikkeling

In ons onderwijs dragen wij zorg voor de opvoeding van jongvolwassenen zonder vrees met belangrijke kennis en vaardigheden voor de toekomst. Het Spinoza20first kenmerkt zich, door hierin de dialoog (het gesprek) centraal te stellen. Leerlingen worden aangemoedigd de wereld met een nieuwsgierige, kritische maar open blik tegemoet te treden zodat directe oordelen en meningen worden uitgesteld. Daarbij richten wij ons op de ontwikkeling van kennis, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting (Gert Biesta, 2014):

Kennis

Met kennis bedoelen wij de kennis, vaardigheden en houdingen die je ontwikkelt op de middelbare school en die je helpen om iets goed te doen.

Persoonsvorming

Natuurlijk ontwikkel je in het onderwijs ook je persoon, je ontwikkelt de normen en waarden die jij als persoon nastreeft en krijgt steeds meer zicht op hoe je in de wereld staat.

Maatschappelijke toerusting

Bij maatschappelijke toerusting bedoelen wij de wijze waarop je leert deel te worden van de maatschappij. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere leerlingen, bedrijven en instellingen in de buurt en contacten met mensen in de hele wereld aan te gaan en te leren over andere culturen.