Ons onderwijs

Narratief

Op Spinoza20first leren we binnen een betekenisvolle context. Deze context ontstaat door de leerlingen een zogenaamd narratief aan te bieden. Een narratief is een open beginsituatie waarbinnen zij hun eigen initiatieven kunnen ontplooien, hun eigen onderzoeksvragen kunnen formuleren en uitwerken, hun eigen producten kunnen maken en hun eigen presentaties kunnen geven.

Een voorbeeld van een narratief is 'Amsterdam onder Water'. In dit narratief worden de leerlingen geconfronteerd met een crisissituatie die ontstaat als Amsterdam overstroomd. Elke stamgroep speelt de rol van een stadsdeelraad die de problemen het hoofd moet bieden. Zij moeten niet alleen op een zo gevarieerd en inventief mogelijke manier oplossingen bedenken hoe de bevolking te evacueren, hoe het water af te voeren, hoe de infrastuctuur te redden, hoe de verzilting van de landbouwgrond tegen te gaan, enzovoorts, maar ook morele dilemma's formuleren en bediscussiƫren. Om deze, en vele andere zaken die uit henzelf komen, te kunnen oplossen moeten de leerlingen achtergronden analyseren, veldwerk verrichten, deskundigen benaderen en interviewen, onderzoek doen, debatteren, digitaal en analoog vormgeven, ontwerpen, en samenwerken.

Alle basiskennis, leerdoelen en vaardigheden die de leerlingen zich in de lesuren eigen maken, kan direct worden toegepast in het narratief.