Groep-8

De oorsprong van het Daltononderwijs

Waar komt het Daltononderwijs vandaan en waarom heet het zo?

Daltononderwijs is begonnen Amerika. Waar komt het Daltononderwijs vandaan en waarom heet het zo? Daltononderwijs is door Helen Parkhurst ontwikkeld. Ze werkte van 1905 tot 1913 op een plattelandsschool in Wisconsin als enige leerkracht met 45 leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Ze heeft een individuele benadering ingevoerd, waarbij de leerlingen werken aan taken, zelf keuzes maken en samenwerken. Ze liet de vijf rijen, in de vloer vastgezette, schoolbanken losschroeven en zette de banken bijeen in tafelgroepen, die ze in themahoeken inrichtte. De leerlingen konden er zelfstandig aan hun taak werken. Voor de jongere kinderen maakte ze weektaken en voor de oudere maandtaken, met werkeenheden per vak per maand. Parkhurst brak met het lesrooster en de schoolbel. De kinderen kregen een portie werk dat ze als hun werk en hun taak aanvaardden. De kinderen moesten voor de taak zelf een planning maken en elkaar en de leerkracht om hulp vragen als ze er niet konden uitkomen. Parkhurst maakte van kinderen kleine ondernemers met ‘aangenomen werk’. Ze gaf kinderen werk, een taak. Die mochten ze in vrijheid naar eigen inzicht uitvoeren, maar ze droegen er ook verantwoordelijkheid voor. Parkhurst zei dat het afpakken van iemands tijd een vorm van slavernij is. Leerlingen moeten niet wachten op de leerkracht of een beurt, maar de gelegenheid krijgen om aan het werk te zijn en om de tijd zelf in te delen.

Deze methode voerde ze ook op andere scholen waar ze werkte uit, totdat een vriendin van haar, die in het bestuur zat van een highschool voor jongens en meisjes in de plaats Dalton, Massachusetts, vroeg of ze de methode ook wilde invoeren in deze school. Daar kreeg Parkhursts methode de naam Dalton Laboratory Plan. Na de tweede wereldoorlog raakte het Daltononderwijs in Amerika in het slop, maar de ideeën sloegen aan in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, China en Japan.

Ondertussen was een Nederlandse delegatie, waaronder Philip Kohnstamm, in 1924 in Engeland op bezoek geweest. De Nederlandse Dalton Vereniging is in 1931 opgericht. Daltononderwijs is erg succesvol in Nederland. Op dit moment zijn er 368 daltonbasisscholen en 25 Dalton vo-scholen. Ook is er in Deventer een leerstoel voor Daltononderwijs.