Homepage

Beste groep 8 leerlingen
en ouders

Nog een weekje en dan begint het:
de aanmeldperiode!
Heel veel lof voor alle ouders en groep 8 leerlingen! Jullie vertelden ons dat jullie gemiddeld 12 scholen hebben bezocht.
Hopelijk hebben de bezoeken geholpen in de keuze die nu gemaakt moet worden.
Op 27 februari is bij ons de laatste mogelijkheid om een beter beeld van de school te krijgen! Mocht je je nog willen aanmelden, neem dan contact op met onze administratie.

Ben je er helemaal uit? Staat het Spinoza20first op nummer 1 op de voorkeurslijst dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden van 4 maart t/m 15 maart 2019, op de volgende dagen en tijden:

dinsdag 14:30 - 17:30 uur
woensdag 13:00 - 18:00 uur
donderdag 14:30 - 17:30 uur
U kunt zich aanmelden bij de administratie op de 1e verdieping in ons schoolgebouw op het
Martin Luther Kingpark 1.

Babs Sirach

Schoolleider Spinoza20first

 

Onderwijskwaliteit goed op orde

Begin oktober heeft de onderwijsinspectie het Spinoza Lyceum en Spinoza20first bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Drie dagen lang hebben twee onderwijsinspecteurs onderzoek gedaan naar het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitscultuur en het pedagogisch handelen op de scholen. Om een goed oordeel hierover te kunnen geven hebben de inspecteurs lessen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen en medewerkers van de twee scholen en uiteraard ook met de medezeggenschapsraad, de beide schoolleidingen en het bestuur van de Stichting.

Het oordeel na drie dagen onderzoek was positief, waarbij de kwaliteitscultuur zelfs met een goed beoordeeld werd: het personeel voelt zich eigenaar van het onderwijs en werkt effectief en met veel enthousiasme aan het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten waar de scholen op korte termijn mee aan de slag gaan.

Medio januari 2019 verschijnt het definitieve rapport op de website van de onderwijsinspectie : www.onderwijsinspectie.nl

Jan Paul Beekman
Rector