Homepage

Beste groep 8 leerlingen
en ouders

Wij zijn heel blij met het de aanmeldingen.
Voor het eerst in ons bestaan zijn alle plekken vervuld
in de leerjaar 1 stamgroepen op Spinoza20first.
Er melden zich ook veel zij-instromers. Helaas, voor hen hebben we minder goed nieuws. Ook de andere groepen zitten vol. We zien dat de belangstelling voor ons mooie onderwijs groeit!

Alle voorbereidingen voor schooljaar 2019-2020 zijn in volle gang. We zullen onze eerste examens afnemen. Onze school aan Martin Luther Kingpark 1 zal niet groot genoeg zijn voor alle leerlingen Ook maken we vanaf volgend schooljaar naast Martin Luther Kingpark 1 ook gebruik van de locatie Uiterwaardenstraat.
Het bruist op Spinoza20first! We wensen alle leerlingen en collega’s succes met de laatste weken van ons derde schooljaar!

Onderwijskwaliteit goed op orde

Begin oktober heeft de onderwijsinspectie het Spinoza Lyceum en Spinoza20first bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Drie dagen lang hebben twee onderwijsinspecteurs onderzoek gedaan naar het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitscultuur en het pedagogisch handelen op de scholen. Om een goed oordeel hierover te kunnen geven hebben de inspecteurs lessen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen en medewerkers van de twee scholen en uiteraard ook met de medezeggenschapsraad, de beide schoolleidingen en het bestuur van de Stichting.

Het oordeel na drie dagen onderzoek was positief, waarbij de kwaliteitscultuur zelfs met een goed beoordeeld werd: het personeel voelt zich eigenaar van het onderwijs en werkt effectief en met veel enthousiasme aan het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten waar de scholen op korte termijn mee aan de slag gaan.

Medio januari 2019 verschijnt het definitieve rapport op de website van de onderwijsinspectie : www.onderwijsinspectie.nl

Jan Paul Beekman
Rector