Homepage

Beste groep 8 leerlingen
en ouders

Het is van start gegaan. Alle scholen in en om
Amsterdam presenteren zich en jij moet je keuze
hieruit gaan maken. Uiteraard bezoek je veel open dagen. Kom je ook naar de onze? Wij laten je graag zien hoe we jou begeleiden in het vinden van je eigen weg naar je toekomst. Volg een van de vele workshops of stel onze leerlingen, ouders en collega’s de vragen die voor jou van belang zijn. Vanaf 28 januari kun je alvast onze app bezoeken met veel info over onze school en het programma op de open dagen. Op 1 en 2 februari ontmoeten we je graag op Spinoza20first. Op 7,8 en 9 februari kun je ons tegenkomen op Spinoza Lyceum.
Succes met het maken van een keuze voor de school die bij jou past!
Graag tot snel!

Babs Sirach
Schoolleider Spinoza20first

 

Onderwijskwaliteit goed op orde

Begin oktober heeft de onderwijsinspectie het Spinoza Lyceum en Spinoza20first bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Drie dagen lang hebben twee onderwijsinspecteurs onderzoek gedaan naar het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitscultuur en het pedagogisch handelen op de scholen. Om een goed oordeel hierover te kunnen geven hebben de inspecteurs lessen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen en medewerkers van de twee scholen en uiteraard ook met de medezeggenschapsraad, de beide schoolleidingen en het bestuur van de Stichting.

Het oordeel na drie dagen onderzoek was positief, waarbij de kwaliteitscultuur zelfs met een goed beoordeeld werd: het personeel voelt zich eigenaar van het onderwijs en werkt effectief en met veel enthousiasme aan het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten waar de scholen op korte termijn mee aan de slag gaan.

Medio januari 2019 verschijnt het definitieve rapport op de website van de onderwijsinspectie : www.onderwijsinspectie.nl

Jan Paul Beekman
Rector